ΦΕΚ 268/Δ/05.09.2017

  • 21 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 192279

Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στη θέση «ΔΗΜΑΟΥΛΑ» Δ.Δ.Ευγήρου, Δήμου Λευκάδας, Ν. Λευκάδας.(1)

Επιστροφή