ΦΕΚ 857/Δ/31.12.2019

  • 22 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. 69957

Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «ΑΛΕΝΤΡΙΔΙ» Τ.Κ. Δύο Χωριά Δήμου Τήνου, νήσου Τήνου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διερχόμενο και έμπροσθεν των ιδιοκτησιών των Άννα Σανταμούρη του Γεωργίου και Κωνσταντίνου Σανταμούρη του Γεωργίου.(2)

Επιστροφή