ΦΕΚ 856/Δ/31.12.2019

  • 22 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. 7865

Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λάρισας, με κατάργηση του Πεζοδρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 78Α και Κ.Χ. 78Α, ανασχεδιασμό του Ο.Τ. 78Α με δημιουργία των νέων Ο.Τ. 78Α - Χώρος Νηπιαγωγείου, Ο.Τ. 78Β, και Κ.Χ. 78Α, και καθορισμό πεζόδρομου πλάτους 4,00 μ. μεταξύ των Ο.Τ. 78Α - Χώρος Νηπιαγωγείου και Ο.Τ. 78Β.(1)

Επιστροφή