ΦΕΚ 851/Δ/31.12.2019

  • 22 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. 68891

Επικύρωση έκθεσης, μετά του διαγράμματος, για τον επανακαθορισμό ορίων αιγιαλού στην περιοχή «Κακό Πλάι» Δ.Δ. Μενετών, Νήσου Καρπάθου, Νομού Δωδεκανήσου.(3)

Επιστροφή