ΦΕΚ 58/Β/21.01.2020

  • 21 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. Δ30/Δ5α/81473/9813

Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων και εθνικών οδών κατά τη διάρκεια του έτους 2020.(1)

Επιστροφή