ΦΕΚ 352/Β/07.02.2020

  • 10 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. 204

Διενέργεια Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149).(1)

Επιστροφή