ΦΕΚ 28/Α/10.02.2020

  • 10 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. Π.Ν.Π

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις επίταξης ακινήτων για την αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης και υγείας.(1)

Επιστροφή