ΦΕΚ 405/Β/11.02.2020

  • 11 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. 1311

Επίταξη ακινήτων στις νήσους Σάμο, Λέσβο και Χίο για την αποφυγή διακινδύνευσης της δημό-σιας τάξης και υγείας.(1)

Επιστροφή