ΦΕΚ 72/Δ/14.02.2020

  • 17 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. 201/9053

Μερική κύρωση δασικού χάρτη του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δασών Καρδίτσας Π.Ε. Καρδίτσας (άρθρο 17 ν. 3889/2010).(1)

Επιστροφή