ΦΕΚ 552/Β/20.02.2020

  • 20 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. 1

Αποδοχή μεταβίβασης ακινήτου από το «Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (ΤΑΙΠΕΔ) στο Ελληνικό Δημόσιο.(1)

Επιστροφή