ΦΕΚ 586/Β/24.02.2020

  • 24 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. 2710

Τροποποίηση της 26036/2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία των Ξενώνων Φιλοξενίας Νέων (Β΄ 3510)».(4)

Επιστροφή