ΦΕΚ 89/Δ/27.02.2020

  • 27 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. 25989

Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011, του οικισμού 'Κοκκωνίου', Δήμου Βέλου Βόχας, Νομού Κορινθίας.(1)

Επιστροφή