ΦΕΚ 642/Β/27.02.2020

  • 28 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/19295/690

Καθορισμός των προϋποθέσεων ένταξης μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών με εγκατεστημένη ισχύ έως και 15 MWe σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού και των Τ.Α. που εφαρμόζονται για τους σταθμούς αυτούς, με βάση την παρ. 22 του άρθρου 3 του ν.4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α’).(1)

Επιστροφή