ΦΕΚ 39/Α/25.02.2020

  • 25 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. Π.Δ.ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 22

Μετονομασία του οικισμού «Ρυτόν, το» της Κοινότητας Γαλατακίου του Δήμου Κορινθίων σε οικισμό «Ρειτό, το».(1)

Επιστροφή