ΦΕΚ 43/Α/28.02.2020

  • 29 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4670

Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις.(1)

Επιστροφή