ΦΕΚ 27/Α/07.02.2020

  • 07 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4662

Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γνικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.(1)

Επιστροφή