ΦΕΚ 30/Α/12.02.2020

  • 12 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4663

Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις.(1)

Επιστροφή