ΦΕΚ 45/Δ/03.02.2020

  • 04 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. 496

Μερική κύρωση του δασικού χάρτη του δήμου Κρωπίας (άρθρο 17 ν. 3889/2010).(1)

Επιστροφή