ΦΕΚ 48/Δ/05.02.2020

  • 05 Φεβρουαρίου 2020

Απόφ. Π.Δ.20-1-20

Τροποποίηση των χρήσεων γης στην εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή «Περιγιάλι», Δημοτικής Ενότητας Καβάλας, Δήμου Καβάλας (N. Καβάλας).(1)

Επιστροφή