ΦΕΚ 20/Δ/29.01.2020

  • 29 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. Π.Δ.21-01-20

Επανέγκριση ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης του οικισμού Βραχατίου του Δήμου Βέλου Βόχας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας Νομού Κορινθίας.(1)

Επιστροφή