ΦΕΚ 5210/Β/31.12.2019

  • 29 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. Δ11/οικ.60668/2734

Τροποποίηση της Δ22/οικ.11828/293/13-3-2017 απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών - Παιδικών -Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα (Β’1157)».(2)

Επιστροφή