ΦΕΚ 83/Β/24.01.2020

  • 27 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. 11046

Τροποποίηση της 173866/14.08.2019 (Β΄ 3257) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 199306/25.09.2019 (Β΄ 3696) απόφαση, περί κατάρτισης μεταβατικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αργοστολίου.(1)

Επιστροφή