ΦΕΚ 83/Β/24.01.2020

  • 27 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. 11090

Τροποποίηση της 165772/13.08.2019 (Β΄ 3247) απόφασης περί κατάρτισης μεταβατικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε. Υ.) Δήμου Σάμης. (3)

Επιστροφή