ΦΕΚ 867/Δ/31.12.2019

  • 28 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. 292521

Επανακαθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στη θέση «Άβυθος» της Τ.Κ. Ροδοδάφνης, Δήμου Αιγιαλείας Π.Ε. Αχαΐας.(1)

Επιστροφή