ΦΕΚ 866/Δ/31.12.2019

  • 28 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/570739/407717/11581/4702

Έγκριση οριοθέτησης των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων: Α) προϊστορικός οικισμός σε Τούμπα και Β) προϊστορικός οικισμός σε Τράπεζα στους Νέους Επιβάτες, Δήμου Θερμαϊκού, Περι- φερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.(2)

Επιστροφή