ΦΕΚ 864/Δ/31.12.2019

  • 28 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. 69989

Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) ως ισχύει, εντός των ορίων του οικισμού Πύργου Καλλίστης Θήρας Δήμου Θήρας, νήσου Θήρας, Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.(1)

Επιστροφή