ΦΕΚ 17/Δ/27.01.2020

  • 28 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. 282962

Μερική άρση αναδάσωσης εκτάσεως συνολικού εμβαδού 6.384,09 τ.μ. (αναλυτικά τα τμήματα 6.015,19+76,80+292,10) στη θέση «Πλεκταριές Τ.Κ. Λανζοίου, Δήμου Πύργου, ύστερα από το υπ’ αριθμό 104 (ΑΔΑ: 7ΖΞΟΟΡ1Φ-ΛΩΣ) Πρακτικό Απόφασης της 2ης ΕΠΕΑ που συζητήθηκε μετά την αντίρρηση του Ναπολέωντος Γεωργουλόπουλου κατοίκου Λανζοίου και χαρακτηρίσθηκαν ως ΑΝ/ΑΑ, της υπ’ αριθμ. 3647/19-10-2007 (ΦΕΚ 562/Δ΄/2-11-2007) απόφασης κήρυξης ως αναδασωτέας έκτασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία κηρύχτηκαν ως αναδασωτέες εκτάσεις 250.283,00 στρεμμάτων σε διάφορες θέσεις περιφερειών Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας, Ωλένης, Ιάρδανου, Φολόης και Πύργου της Π.Ε. Ηλείας.(2)

Επιστροφή