ΦΕΚ 11/Δ/27.01.2020

  • 28 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. 206184/4310/19

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καρδαμιτσίων Δήμου Ιωαννιτών στα Ο.Τ. 64, 64Α και 70.(1)

Επιστροφή