ΦΕΚ 11/Δ/27.01.2020

  • 28 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. 204321/4272/19

Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ιστορικό κέντρο της πόλης Ιωαννίνων, στη συμβολή των οδών Δ. Σκυλοσόφου και Καραμανλή στο πρόσωπο του Κάστρο.(3)

Επιστροφή