ΦΕΚ 11/Δ/27.01.2020

  • 28 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. 204349/4274/19

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, περιοχής Σεισμοπλήκτων (Μπουνταλάς) Δήμου Ιωαννιτών στα Ο.Τ. 45 και 47 και ΚΧ 60. (2)

Επιστροφή