ΦΕΚ 10/Δ/27.01.2020

  • 28 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. 701/43178

Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31.3.2011), εντός ορίων οικισμού «ΧΙΛΙΑΔΟΥ», του Δήμου Δωρίδος Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.(1)

Επιστροφή