ΦΕΚ 9/Δ/27.01.2020

  • 28 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. Π.Δ.27-12-19

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 824Α του Δήμου Λάρισας Νομού Λάρισας, με άρση απαλλοτρίωσης, και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.(1)

Επιστροφή