ΦΕΚ 849/Δ/31.12.2019

  • 20 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. 284681

Επανακαθορισμός οριογραμμής παραλίας στην Θέση «Λαμπίρι» Τ.Κ Ζήρειας Δ.Κ Ερινεού Δ. Αιγιάλειας Π.Ε. Αχαΐας.(1)

Επιστροφή