ΦΕΚ 848/Δ/31.12.2019

  • 20 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. 292523

Επανακαθορισμός ορίων Αιγιαλού -Παραλίας στη θέση «Σελιανίτικα» της Τ.Κ. Σελιανιτίκων του Δήμου Αιγιαλείας Π.Ε. Αχαΐας.(1)

Επιστροφή