ΦΕΚ 846/Δ/31.12.2019

  • 20 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/704745/502073/14248/5992

Έγκριση αναοριοθέτησης των αρχαιολογικών χώρων: 1) «Μαγούλα Σέμου», Τ.Κ. Μυρίνης του Δήμου Καρδίτσας, 2) «Νεολιθικός οικισμός στα αγροτεμάχια με αριθ. 202-204» ή «Πρόδρομος Ι», Τ.Κ. Προδρόμου, 3) «Μαγούλα Απόστολου Σιατή- ρα», Τ.Κ. Πτελοπούλας και Τ.Κ. Ζαϊμίου του Δήμου Καρδίτσας και 4) «Προϊστορικός οικισμός στα αγροτεμάχια 2-11,46, 61-62», Τ.Κ. Πύργου Κιερίου του Δήμου Σοφάδων, Περιφέρειας Θεσσαλίας.(1)

Επιστροφή