ΦΕΚ 845/Δ/31.12.2019

  • 20 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. ΠΔ.11-12-19

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Λευκάδας Δήμου Λευκάδας (Νομός Λευκάδας), με άρση απαλλοτρίωσης, και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.(1)

Επιστροφή