ΦΕΚ 843/Δ/31.12.2019

  • 20 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. 269076

Επικύρωση καθορισμού τμηματικής οριοθέτησης τμήματος του ποταμού Σελινούντα έμπροσθεν ιδιοκτησίας Π.Ε.Σ., στον Δήμο Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας.(1)

Επιστροφή