ΦΕΚ 5109/Β/31.12.2019

  • 20 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. 16927/204526

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Moυζακίου ν. Καρδίτσας.(7)

Επιστροφή