ΦΕΚ 3299/Β/28.08.2017

  • 21 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 62970/23262

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βάρης - Βούλας -Βουλιαγμένης ως προς το άρθρο 26 αυτού.(2)

Επιστροφή