ΦΕΚ 834/Δ/31.12.2019

  • 16 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. 281054

Μερική ανάκληση της αριθμ. 102293/13-09-1934 απόφασης (ΦΕΚ 133/Β΄/1934) κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας, του Υπουργού Γεωργίας, για έκταση εμβαδού 2.793,35 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Λαγκάδι», ΤΚ Μοίρας, ΔΕ Πατρέων, Δ. Πατρέων, Π.Ε. Αχαΐας .(2)

Επιστροφή