ΦΕΚ 3/Δ/16.01.2020

  • 16 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. 4412

Παραχώρηση, του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης, εκμετάλλευσης και κάρπωσης του ακινήτου του οικοδομικού τετραγώνου 63 του Δήμου Πειραιά, επί των οδών Αθηνών - Πειραιώς, Κατσουλάκου και πρώην Οικονομίδου και σήμερα Μουράτη.(1)

Επιστροφή