ΦΕΚ 23/Β/16.01.2020

  • 16 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. 3122.1-Τ29/430/2019

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Πλακόστρωση Οδοστρώματος Αγίας Ειρήνης ν. Ίου».(2)

Επιστροφή