ΦΕΚ 842/Δ/31.12.2019

  • 17 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. Π.Δ. 10-12-19

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αλίμου (Ν. Αττικής) στο Ο.Τ. Γ548 με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης.(1)

Επιστροφή