ΦΕΚ 3299/Β/28.08.2017

  • 21 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 64707/23901

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος ως προς το άρθρο 28 αυτού.(3)

Επιστροφή