ΦΕΚ 840/Δ/31.12.2019

  • 17 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. 7455

Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο ΟΤ. 728 στην περιοχή «Μαχαιρίτσα» της Δ.Ε. Ν. Ιωνίας του Ενιαίου Δήμου Βόλου. (4)

Επιστροφή