ΦΕΚ 5072/Β/31.12.2019

  • 17 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. 3122.1-Τ20Α/91629/2019

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός Αλιευτικού Καταφυγίου Κορωνησίας».(7)

Επιστροφή