ΦΕΚ 5063/Β/31.12.2019

  • 17 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/118185/3262

Τροποποίηση της Δ3/Γ/6273/28-05-2014 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διασυνδετήριου Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB)», ως προς την διασύνδεσή του με τον ΑΦΑ TAP.(1)

Επιστροφή