ΦΕΚ 212/ΑΑΠ/04.09.2017

  • 21 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 04-09-2017

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης σε έκταση ιδιοκτησίας μελών της κοινωνίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» στην περιοχή Αμπελειά της Τοπικής Κοινότητας Αμπελειάς της Δημοτικής Ενότητας Μπιζανίου του Δήμου Ιωαννιτών (Ν. Ιωαννίνων).(1)

Επιστροφή