ΦΕΚ 810/Δ/31.12.2019

  • 07 Ιανουαρίου 2020

Απόφ. 3550/194134

Μερική ανάκληση της αριθμ. (α) 5812/23-11-2007 (ΦΕΚ 664/Δ’/14-12-2007) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί «Κήρυξης ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 152.140.634,58 τ.μ. στις θέσεις “Γάια- Μακρυχώρι-Παραμερίτες-Παρθένι κ.λπ.” περιφέρειας Δημ. Διαμ/των Μακρυχωρίου, Παραμεριτών, Αγ. Ιωάννη, Αγ. Λουκά, Τραχηλίου κ.λπ., Δήμων Ταμυνέων, Αυλώνος και Κονίστρων του Νομού Εύβοιας» λόγω πυρκαγιάς, όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει,για έκταση συνολικού εμβαδού 496.119,39 τ.μ., (β) 3008/21-11-1995 (ΦΕΚ 1094/Δ’/14-12-1995) απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Ν. Ευβοίας περί «Κήρυξης ως αναδασωτέας έκτασης 102 στρεμ. στη θέση Βίγλα Κοινότητας Αγ. Ιωάννη Ν. Ευβοίας» λόγω πυρκαγιάς, για έκταση συνολικού εμβαδού 2.922,17 τ.μ., στις θέσεις«Τούρλα-Σκουριάρικο-Βίγλα-Παλιοχώρα-Χατζάνικο-Καθούμενη» στα όρια της χωρικής αρμοδιότητας της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη της Δ.Ε. Ταμυνέων του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου Π.Ε. Ευβοίας».(1)

Επιστροφή