ΦΕΚ 3310/Β/05.09.2017

  • 22 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 180057

Τροποποίηση της οικ. 170376/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση καιδιαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης(TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης τηςΠεριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης»,ως προς την αλλαγή όδευσης τμήματος του μεταξύ IP 0354 και IP 0354-04, στο Δήμο Τοπείρου της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.(1)

Επιστροφή